Sepsání kupní smlouvyZde záleží na tom jak moc svému protějšku důvěřujeme. Obecně snad lze říci, že nechystá-li ani jedna ze zúčastněných nějaký podraz, pak nemusí být ani smlouva příliš dokonalá. Jenže o důvěře a důsledcích důvěry byly již popsány tuny papíru a žádný z nás zpravidla neví o svém protějšku takřka nic. Proto by smlouva měla obsahovat kromě formálních náležitostí jako je např. identifikace smluvních stran a nemovitostí také bezpečnostní záklopku pro případ odstoupení od smlouvy a přesně uvedený způsob a termín zaplacení.

Formální podklady pro sepsání smlouvy

Smlouva by měla obsahovat

Přesná identifikace

Ověřte, zda všechna možná čísla a údaje jsou napsány správně! Jediný překlep např. v čísle účtu, na který má kupující poslat peníze způsobí, že platba nedojde a to vyvolá další nepříjemnosti. Se špatným parcelním číslem později na Katastrálním úřadě rovněž nepochodíme. Nebojte se požádat protistranu o předložení občanského průkazu a ověřte, je-li i zde vše v pořádku.

Bezpečnostní záklopka pro případ odstoupení od smlouvy

Nepřipusťte, aby mohl kupující od smlouvy jen tak odstoupit. To platí zejména v případě uzavření "smlouvy o uzavření smlouvy budoucí". Výše zálohy by měla být zároveň výší penále pro případ odstoupení od smlouvy. Proto je třeba vyžadovat dostatečnou zálohu. Optimálně by to mohlo být 10% z kupní ceny.

Finanční vyrovnání

Existuje několik možností způsobu platby.

V hotovosti

To znamená peníze oproti smlouvě z ruky do ruky. Zpravidla jde však o vyšší částky a proto se tato možnost nejeví příliš bezpečná.

Na přepážce banky

To už je bezpečnější. Prodávající drží všechny stejnopisy smlouvy a společně s kupujícím dojdou na přepážku banky, kde má kupující účet. Tam může kupující buď vybrat hotovost a pak proběhne výměna z ruky do ruky. Nebo si dá kupující vystavit bankovní šek a může opět proběhnout výměna z ruky do ruky. Bankovní šek si pak prodávající dá proplatit nebo si dá peníze převést rovnou na svůj účet.

Doložka ve smlouvě

Zejména v případech, kdy si kupující bere úvěr jsou předešlé způsoby k ničemu. Úvěrující banka bude požadovat 1 stejnopis smlouvy s ověřenými podpisy a teprve potom pošle prodávajícímu peníze na účet uvedený ve smlouvě. Pak je tedy vhodné ve smlouvě uvést, že nezaplatí-li kupující v určeném termínu, je povinen zaplatit penále. Penále je nejlépe uvést na každý započatý den. Jeho výše musí být motivující k tomu, aby kupující buď odstoupil od smlouvy, nebo urychleně zaplatil dlužnou částku. Nemá tedy význam, aby výše penále byla srovnatelná např. s úroky z půjček v bankách.

Prohlášení

Smlouva by měla obsahovat tato prohlášení:

O zaplacení poplatků

Je vhodné uvést, kdo zaplatí jaké poplatky, tedy odhad, kolky za vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí apod.

Obvykle platí odhad prodávající, kolky kupující, poplatky za ověření podpisů každý za svůj a následně daň opět prodávající.

Počet a rozdělení stejnopisů

V případě kupní smlouvy je třeba:

Ověření podpisů

Je důležité vědět, že smlouva o sepsání smlouvy budoucí nemusí mít notářsky ověřené podpisy. Samozřejmě je lepší, aby každá smluvní strana měla alespoň jeden stejnopis smlouvy s ověřenými podpisy. Pokud si kupující bere úvěr, tak stejně 1 stejnopis s ověřenými podpisy vyžaduje úvěrující banka a asi ví proč! Kupní smlouva musí mít podpisy notářsky ověřené.

Říká se notářsky ověřený podpis, ale kromě notářů mají právo ověřit podpis také matriky na městských úřadech. Jejich ověření je po právní stránce naprosto rovnocenné s ověřením od notáře. Ověření 1 podpisu nyní stojí 30,- Kč. Notář nebo matrika pak zodpovídá za ověření podpisů, nikoli za obsah smlouvy.

Důležité upozornění:

Cítíte-li, že proti Vám stojí právně zdatný protějšek, neváhejte a svěřte sepsání smlouvy advokátovi. Je to věru drahá záležitost, tisícovky se točí úplně jiným tempem než je běžný člověk vydělává, ale zde lze přijít o statisícové částky. Nutno dodat, že na právně zdatné protějšky narazíme nejčastěji v realitních kancelářích. V případě, že máte o protistraně kladné mínění, ale ani jeden z vás se na kopii takovéto smlouvy necítí, pak svěřte její sepsání notáři. Ten je na rozdíl od advokáta nestranný. Ale s cenou příjemně překvapeni rozhodně nebudete.


Vzor smlouvy o sepsání smlouvy budoucí. Obsahuje i kupní smlouvu.
Notářská komora ČR ............ Obsahuje mj. seznam a adresy notářů.
diam Úvod | Cena | Odhad | Kupující | Půjčka | Výpis | Smlouva | Návrh | Daň | Odkazy diam
Další činnosti autora:
Sluneční fotobanka | Historická literatura | Historické povídky| Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Hradec Králové | Kraniosakrální terapie
Řeka Labe - fotografie | Řeka Morava - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Fotografie přírody | Masáže šíje
Poslední aktualizace: 1.I. 2014   © 2000 - 2015 Václav Černý (e-mail)