Zařízení výpisu z katastru nemovitostíVýpis z katastru nemovitostí (dále jen výpis) je sice potřeba až k sestavení smlouvy, ale nic nebrání tomu, abychom si jej vyzvedli dříve. Případný zájemce pak vidí kdo je skutečný vlastník, výměry a hlavně neváznou-li na nemovitosti nějaké závazky nebo věcná břemena.

Nepostradatelný je výpis pro sepsání smlouvy. Právě na něm jsou uvedeny údaje, nezbytné pro formální náležitosti smlouvy.

Společně s výpisem si můžeme vyzvednout i snímek z katastrální mapy (dále jen snímek). Na něm pak zájemce uvidí přesněji co je Vaše a co sousedů.

A jak lze získat výpis a popřípadě snímek?

Každý okres má Katastrální úřad. Zajdeme tam nejlépe osobně v úřední dny (nyní pondělí a středa), na podatelně si zakoupíme kolek (pro výpis za 100,- Kč a pro snímek za 50,- Kč) a zeptáme se kde jej můžeme dostat. Někde jsou přepážky a jinde nás odkážou na kancelář. Na místě pak nějakým způsobem musíme identifikovat na jaké objekty výpis požadujeme. Prodáváme třeba dům se zahradou, ale dům má svoje parcelní číslo a zahrada má také svoje parcelní číslo. Stojí-li ještě na zahradě samostatně postavená garáž už to máme 3 parcely. To všechno se však dává na 1 výpis za 1 cenu. Musíme vědět na jakém katastrálním území se naše nemovitost nachází. Na vesnicích to bývá jednoznačné, ale ve větších městech to tak být nemusí. Např. obec Hradec Králové, katastrální území Pražské předměstí. Nevíme-li to jistě, pak nám pomůže pracovník Katastrálního úřadu. Vůbec nejlépe je pak vědět číslo LISTU VLASTNICTVÍ. Všechny potřebné informace lze však dohledat i podle jména a rodného čísla. Chceme-li také snímek musíme o něj požádat a podle údajů z výpisu jej můžeme obdržet.

Kromě kolkovaného výpisu či snímku lze získat i tzv. informační výpis nebo snímek. Ty jsou úplně stejné, ale bez kolku a hlavně nemají žádnou právní váhu.

Závěrem je nutné podotknout, že výpis i snímek může dostat kdokoliv, ne tedy pouze vlastník. Toho může využít kupující, když těsně před podpisem smlouvy požádá o výpis, aby si ověřil, zda nedošlo na poslední chvíli ke změnám.Kontakty na Katastrální úřady v ČR


diam Úvod | Cena | Odhad | Kupující | Půjčka | Výpis | Smlouva | Návrh | Daň | Odkazy diam
Další činnosti autora:
Sluneční fotobanka | Historická literatura | Historické povídky| Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Hradec Králové | Kraniosakrální terapie
Řeka Labe - fotografie | Řeka Morava - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Fotografie přírody | Masáže šíje
Poslední aktualizace: 1.I. 2014   © 2000 - 2015 Václav Černý (e-mail)